Мутації

Хвороба Помпе — це спадкове захворювання, викликане мутацією гена кислої альфа-глюкозидази (GAA), що розташований на лівому плечі хромосоми 17 (локалізація 17q25.2-q25.3).

Оскільки хвороба Помпе – хвороба з аутосомно-рецесивним типом успадкування, вона виникає лише у випадку, коли людина успадковує два мутантні алелі, по одному від кожного з батьків.1 Більшість пацієнтів є компаундними гетерозиготами; це означає, що компаундні гетерозиготи успадковують дві різні мутації. Загалом виявлено 500 мутацій у гені GAA, хоча і не всі вони вважаються патогенними.2  Інформація про нові мутації в гені GAA регулярно надходить в оновлюваний каталог у Центрі дослідження хвороби при Еразмському університеті (Роттердам), що знаходиться за адресою:  http://cluster15.erasmusmc.nl/klgn/pompe/mutations.html?lang=en.

Кореляції «генотип-фенотип»

Загалом, кореляція генотип-фенотип не є до кінця зрозумілою, і серед пацієнтів з однаковими мутаціями може існувати значна клінічна гетерогенність. Єдиним винятком є наявність двох копій «нульових» мутацій, які призводять до повної відсутності ферментної активності GAA. Цей генотип призводить до дуже ранніх проявів захворювання, починаючи з народження, і до тяжкого, стрімкого прогресування захворювання. Тим не менше, для кращого розуміння співвідношення «генотип-фенотип» потрібні додаткові дослідження. Очевидно також, що для окремого пацієнта не можна передбачити особливості перебігу хвороби, виходячи з його генотипу.1 Особливо це стосується пацієнтів з початком симптомів у старшому віці. Дослідники все ще вивчають молекулярні основи захворювання та супутні фактори  — як генетичні, так і зовнішнього середовища, — що можуть вплинути на прогресування та наслідки захворювання.

Аналіз типу мутацій 

Незважаючи на те, що аналіз мутацій не обов'язково може передбачити наслідки хвороби, він все ж є важливим інструментом, який може допомогти підтвердити початковий діагноз та провести додатковий сімейний аналіз та пренатальну діагностику.3

Список літератури

1. Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. Available at: http://ommbid.mhmedical.com/book.aspx?bookid=971. Accessed February 2015.
2. Pompe disease mutation database. Available at: 
http://www.pompecenter.nl. Accessed January 2015.
3. van der Ploeg AT et al. European consensus for starting and stopping enzyme replacement therapy in adult patients with Pompe disease: a 10-year experience. Eur. J. Neurol 2017; 24(6):768-e31.